ผู้ใช้งานต้องทำการปรับปรุงข้อมูลส่วนตัว เพื่อให้ได้เกิดประโยชน์ในการวิเคราะห์ข้อมูลต่าง ข้อมูลผู้ใช้เป็นรหัสหลักในระบบ ซึ่งจะเชื่อโยงกับรหัสของนักเรียน การแก้ไขข้อมูลผู้ใช้มีขั้นตอนดังนี้

  1. คลิกที่ไอคอนด้านขวามือบนสุด ดังรูป แล้วเลืกที่ [view profile]

2. คลิกที่ [แก้ไขข้อมุลส่วนตัว] ดังรูป

3. ทำการแก้ไขข้อมูลผู้ใช้งานให้ครบ เมื่อทำการปรับปรุงข้อมูลเสร็จแล้วคลิก [Submit] ดังรูป

Powered by BetterDocs