การแก้ไขรายละเอียดข้อมูลผู้ใช้งาน

การเริ่มต้นใช้งาน แบบสังเกตพฤติกรรมทักษะสมอง EF ของเด็กปฐมวัย (วัย 3 – 6 ปี) ตามแนวทางการจัดประสบการณ์ใน EF Guideline จะเริ่มต้นที่เมื่อผู้ใช้งาน Log in เข้าสู่ระบบแล้ว ให้ทำการแก้ไข ปรับปรุงข้อมูลของตัวให้สมบูรณ์ เพื่อประโยชน์ในการใช้งานได้อย่างสูงสุด โดยมีขั้นตอนดังนี้

  1. คลิกที่ Icon ด้านขวามือ แล้วเลือกที่ [View Profile]

2. คลิกที่แท็บ [แก้ไขข้อมูลส่วนตัว]

3. ทำการปรับข้อมูลให้ครบสมบูรณ์ แล้วคลิกที่ [submit] เพื่อบันทึกข้อมูล

4. คลิดเมนู [หน้าหลัก] เพื่อเริ่มต้นทำการสร้างข้อมูลนักเรียน

Powered by BetterDocs