รายการแบบสังเกตุพฤติกรรมทั้งหมดที่ถูกบรรทึกแล้วนั้น จะถูกรวมไว้ภายใต้เมนู [แบบสังเกตุพฤติกรรม] โดยจะแยกตามรายชื่อนักเรียน ดังรูป

หากต้องการดูคะแนน และคำแนะนำตามเกณฑ์คะแนน คลิกที่ [ดูคะแนน] ระบบจะแสดงคะแนน ดังรูป

หากต้องการแก้คำตอบให้คลิกที่ [ดูคำตอบ-แก้ไข] ระบบจะแสดงหน้าคำตอบเพื่อให้สามารถทำการแก้คำตอบ เมื่อแก้ไขเสร็จแล้วให้คลิกที่ [submit] เพื่อบันทึกคำตอบ ดังรูป

Powered by BetterDocs