การลงทะเบียนใช้งานระบบ

การลงทะเบียนใช้งานระบบ

  1. หากยังไม่ได้ทำการลงทะเบียนเพื่อใช้งานระบบ ให้คลิกที่ปุ่ม ลงทะเบียน

2. ระบุชื่อ นามสกุล ตั้งชื่อผู้ใช้งานสำหรับ Login เข้าระบบ *** ควรระบุชื่อผู้ใช้งานเป็นภาษาอังกฤษ ระบุอีเมล และกำหนดรหัสผ่าน เพื่อความปลอดภัยควรกำหนดมากกว่า 8 digit และควรมีอักขระพิเศษ เพื่อความปลอดภัยของข้อมูลท่าน

3. เมื่อคลิกที่ปุ่มลงทะเบียนตามข้อ 2 ระบบแจะแสดงข้อความยันว่าการสมัครลงทะเบียนเสร็จสมบูรณ์

Powered by BetterDocs